Tijdens het invoeren uren kunnen de meest gebruikte activiteiten dan bovenin worden gezet of op alfabetische volgorde worden gedisplayed.