1.9 - Notificaties
new
Notificaties
In deze release is een nieuw notificatie systeem geïntroduceerd. Het is nu mogelijk op gebruikersniveau notificaties te ontvangen in Inserve. Ook is het mogelijk om deze notificaties in het OS (via de browser) te ontvangen en/of per e-mail.
CleanShot 2022-05-19 at 16
CleanShot 2022-05-19 at 16
De instellingen vind je via het rechterbovenmenu en klik dan op je naam om op de profielpagina te komen:
CleanShot 2022-05-16 at 12
De volgende instellingen vervallen, dus als je deze actief wilt houden moet je deze nu op behandelaarsniveau instellen:
---
CleanShot 2022-05-16 at 11
---
Voor een uitgebreide uitleg, ga naar https://help.inserve.nl/help/hoe-werken-notificaties/
Microsoft Graph API
De voorbereiding is getroffen om de e-mail uit te lezen en te verzenden via de Microsoft Graph API, als vervanging van het verouderde IMAP protocol. We gaan deze gefaseerd uitrollen, je ontvangt van ons bericht zodra deze beschikbaar is.
En wat nog meer...
 • Fix voor gebruik van gravatar.com
 • Totaal regel toegevoegd aan Werkbon
 • Tijdstip correct bij importeren e-mails
 • Tijd aanpassen mogelijk na factureren
 • Facturen en tickets kunnen sorteren op bedrijfsnaam
 • Categorieën kolom beschikbaar in assets tabel
1.8.6 - Contactpersoon met meerdere bedrijven
new
Het is nu mogelijk om een contactpersoon aan meerdere bedrijven te koppelen. Dit is handig als een persoon voor meerdere bedrijven werkt. Het werkt als volgt:
CleanShot 2022-03-08 at 11
Inkomende e-mail
Als er een e-mail van een contactpersoon met meerdere bedrijven binnenkomt, zal de ticket
niet
automatisch aan een bedrijf gekoppeld worden. In de ticket heb je de mogelijkheid om de ticket aan één van de bedrijven van de contactpersoon te koppelen:
CleanShot 2022-03-08 at 11
Portal
De klant heeft de mogelijkheid bij het indienen van een ticket via de portal, direct aan te geven voor welk bedrijf de werkzaamheden zijn. Standaard is het bedrijf leeg.
CleanShot 2022-03-08 at 11
Indien de contactpersoon de rechten heeft om 'Alle tickets binnen bedrijf' te zien, zullen ook de tickets van andere gekoppelde bedrijven zichtbaar zijn.
API
De API is hiervoor geupdate. Pas je calls aan dat je 'companies' in plaats van 'company' ophaalt met de 'with' parameter op het /clients endpoint.
HostFact klantpaneel integratie
3CX integratie
De 3CX template is ook gewijzigd, vanwege de API aanpassing. Download hier de nieuwe versie: https://help.inserve.nl/help/hoe-stel-ik-de-3cx-integratie-in/.
1.8.5 - Ticket automatisch sluiten
new
Automatisch ticket maken van geaccepteerde offerte
Als een offerte in WeFact, HostFact of Gripp wordt goedgekeurd, kun je nu een ticket laten aanmaken met de offerteregels als artikelen. Zo sluit je het verkoopproces aan op de servicedesk.
CleanShot 2022-02-02 at 20
Ticket automatisch sluiten na x dagen
Als de bal al een x aantal dagen bij de klant ligt (status = Wachten op antwoord), kun je er nu voor kiezen om de ticket automatisch te sluiten. In combinatie met de 'E-mail bij sluiten ticket' optie wordt de klant dan ook geïnformeerd, maar kan hem alsnog openen. Mooi is dat de ticket sneller mee gaat in de facturatie hierdoor.
CleanShot 2022-02-02 at 20
Totaalbedrag te factureren
Een extra prikkel op de Facturen pagina om die facturen uit te sturen ;)
CleanShot 2022-02-02 at 20
Gebruikte artikelen ook zichtbaar in portal
Met de permissie 'portal . tickets . show_used_products' kun je nu contactpersonen gebruikte artikelen van een ticket tonen in de portal.
CleanShot 2022-02-02 at 20
Minimum aantal minuten per ticket
Met het vinkje 'Minimum alleen toepassen op eerste tijdregel van ticket' kun je voorkomen dat bij een ticket met meerdere tijdregels er te veel omhoog wordt afgerond.
CleanShot 2022-02-02 at 20
Facturen per maand apart houden
Met de optie 'Maak per maand een nieuwe conceptfactuur aan' zorg je er voor dat er automatisch nieuwe facturen aangemaakt worden bij het aanbreken van een nieuwe maand. Zo blijven tijdregels en producten gescheiden per maand.
CleanShot 2022-02-02 at 20
Kleine fixes
 • Bedrijf is nu verplicht bij het sluiten van een ticket, als er tijd of producten zijn geregistreerd.
 • Als een contract wordt verwijderd, worden tijdregels automatisch op een eventueel ander contract gezet.
 • Prioriteit van ticket is zichtbaar in de portal
 • Datumveld bij gebruikte artikelen is nu aanpasbaar
 • CC is nu te kiezen uit bestaande contactpersonen
1.8.4 - Ticket aanmaak scherm
new
Ticket aanmaak scherm
Een grote update aan het ticket aanmaak scherm. Je kunt nu:
 • Instellen welke velden verborgen zijn bij aanmaken ticket.
 • Instellen welke velden verplicht zijn bij aanmaken ticket.
 • Snel antwoord gebruiken.
 • Bestaande tickets van bedrijf en contactpersoon zien om te voorkomen dat je dubbele tickets aanmaakt.
 • Contactpersoon kiezen uit geselecteerde bedrijf (dit werkt ook bij een bestaand ticket).
De instellingen vind je onder Instellingen > Ticketing > Ticket velden aanmaakscherm.
CleanShot 2022-01-28 at 23
Invoer van tijd makkelijker
Het is nu mogelijk om uren en minuten in te voeren bij de tijdregistratie.
CleanShot 2022-01-28 at 23
Timer is geupdate
Het is nu makkelijker gemaakt om de timer te hervatten en om de tijd op te slaan als je de ticket weet voor je hebt. Er is ook een instelling toegevoegd dat de timer automatisch start bij het aanmaken van een ticket.
CleanShot 2022-01-28 at 23
Kleine verbeteringen
Daarnaast talloze kleine verbeteringen, zoals
 • Producten dropdown is breder gemaakt
 • Timer is scrollbaar bij veel timers
 • E-mail layout is breder gemaakt
 • Producten factuurregel is aanpasbaar in instellingen
 • Facturen genereren automatisch bij aanpassen instellingen
 • [klant_email] veld toegevoegd aan snelle antwoorden en sluit e-mail
 • Footer tekst in e-mail die verwijst naar portal ook aanpasbaar
 • WeFact endpoint gewijzigd
1.8.3 - SnelStart integratie
new
SnelStart integratie
image
Het is nu mogelijk om SnelStart Online te koppelen met Inserve. Deze haalt de bedrijven en producten op, zodat je daarna uren en hardware kan registreren die als concept-facturen terug naar SnelStart kunt sturen.
Ingeplande ticket automatisch Openen
Als een ticket de geplande datum bereikt, wordt nu de status automatisch op Open gezet.
CleanShot 2021-12-08 at 23
Automatische refresh tabeldata
Iedere 10 seconden wordt nu de tabeldata en cockpit widgets ververst, zodat je altijd de laatste stand van zaken ziet.
CleanShot 2021-12-08 at 23
Melding sturen bij ticket sluiten
Het is nu mogelijk om een automatische e-mail te sturen bij het sluiten van een ticket.
CleanShot 2021-12-08 at 21
Huisstijl aanpassingen
De balk bovenin neemt nu de primaire kleur aan van je huisstijl. Dit is handig als je in meerdere omgevingen werkt en geeft het een eigen uitstraling. Een lichte variant van je logo is te uploaden onder Instellingen > Huisstijl.
CleanShot 2021-12-08 at 21
Actie knoppen
Je kunt nu met één knop de ticket sluiten of archiveren. Scheelt weer een klik :)
CleanShot 2021-12-08 at 21
Of de ticket met één klik op je naam zetten:
CleanShot 2021-12-08 at 21
Kleine issues en verbeteringen
Daarnaast nog een aantal updates zoals:
 • Landen kunnen kiezen uit drop-down
 • Engelse taal mogelijk richting klanten
 • Verwijderde tickets terug kunnen halen
1.8.2 - Facturen naar ander bedrijf
new
Het is nu mogelijk om de werkzaamheden voor een bedrijf, standaard op een ander bedrijf te factureren. Dit kan handig zijn in geval van holdings, afdelingen, of derden partijen.
CleanShot 2021-11-23 at 13
Dit is dan ook zichtbaar bij het 'moeder'-bedrijf:
CleanShot 2021-11-23 at 13
Een ticket die dan binnenkomt van dat bedrijf, zal automatisch gefactureerd worden aan het ingestelde bedrijf:
CleanShot 2021-11-23 at 13
Dit is wel per ticket aanpasbaar. Zo kun je ook kiezen om eenmalig een bepaalde ticket naar een ander bedrijf te factureren. De tijdregels zullen op een aparte factuur worden bijgehouden, zodat de klant duidelijk heeft dat dit kosten zijn voor een ander bedrijf of afdeling.
CleanShot 2021-11-23 at 13
Daarnaast zijn de tickets van het dochterbedrijf in de portal zichtbaar voor het bedrijf wat er boven staat, mits de contactpersoon de rol 'Alle tickets binnen bedrijf' heeft.
1.8.1 - Herhalende tickets
new
Herhalende tickets
Het is nu mogelijk om een ticket sjabloon herhalend in te stellen, bijvoorbeeld voor terugkerende (back-up) controles.
Deze functie is op het moment in bèta, verbeterpunten of gevonden bugs zijn welkom.
CleanShot 2021-11-16 at 11
Technisch update
Daarnaast hebben we in technische zin een grote update gedaan waardoor onze front-end een stuk betrouwbaarder is. Voor de liefhebber: we gebruiken nu een Vuex store voor alle opslag van lokale browserdata.
Verbeterde indeling instellingen
Er zijn in de loop van de tijd steeds meer instellingen bij gekomen. Deze hebben we nu opnieuw ingedeeld naar onderdeel, zodat de instellingen makkelijker terug te vinden zijn.
Standaard ticket type
Je kunt nu een standaard ticket type instellen. Dit kan handig zijn als je wilt dat tickets standaard in een contract vallen, tenzij handmatig het ticket type aangepast wordt.
CleanShot 2021-11-16 at 12
Standaard ticket bron
Je kunt aangeven dat een ticket altijd een bepaalde bron heeft als hij door een behandelaar wordt aangemaakt. Meestal zal dit dan 'Telefoon' zijn.
CleanShot 2021-11-16 at 12
Interne print
Het is nu mogelijk een interne print te maken van een ticket, waarbij de privénotities ook uitgeprint worden.
CleanShot 2021-11-16 at 12
Plus de rest...
Daarnaast talloze kleine verbeteringen en bugfixes die je leven als IT dienstverleners makkelijker maken.
1.8 - SLA, sjablonen en taken
new
Na de hele zomer hier hard aan gewerkt te hebben, kunnen we je eindelijk blij maken met een aantal essentiële functies voor je IT dienstverlening.
SLA monitoring
De meest gevraagde functie voor dienstverleners, SLA monitoring. Voor elk ticket wordt nu bijgehouden wat de reactietijd en oplostijd is geweest. Daarnaast kan er actieve monitoring aangezet worden.
image
Ticket taken
Bij een ticket kunnen nu taken geregistreerd worden. Deze kunnen worden ingepland en toegewezen worden aan een medewerker.
CleanShot 2021-09-16 at 10
Er is ook een tabel van beschikbaar in het menu, en er is een cockpit widget voor aangemaakt.
CleanShot 2021-09-16 at 10
Ticket sjablonen
Met een ticket sjabloon kunnen vaak voorkomende werkzaamheden vastgelegd worden in een standaard proces. Alle informatie van een ticket kan ook in een sjabloon worden opgeslagen.
image
Tijdregels in contracten in self-service portal
Als aanvulling op update 1.7.3 zijn nu ook de tijdregels die binnen een contract vallen zichtbaar in de self-service portal, zodat de klant zelf de verantwoording van bijvoorbeeld een strippenkaart kan zien.
Filters in export
Voor de export wordt nu rekening gehouden met filters. Wil je bijvoorbeeld alleen de tickets van één bedrijf exporteren, dan selecteer je het bedrijf en klik je op 'Exporteer xx tickets'.
CleanShot 2021-09-16 at 21
Statistieken uitgebreid
De statistieken zijn wat uitgebreid. Het is nu mogelijk om de tijdbesteding per activiteit uitgesplitst per behandelaar te zien. Ook is het per categorie nu te zien. Dit wordt de komende tijd nog verder uitgebreid.
De Tijdregels en Gebruikte producten hebben hun eigen tabel gekregen met bijbehorende export (die ook gefilterd kan worden).
CleanShot 2021-09-16 at 10
Bij sluiten ticket tijd invoeren
Bij het sluiten van een ticket zonder tijdregistratie wordt nog gevraagd om tijd in te voeren in een pop-up.
CleanShot 2021-09-16 at 22
Diversen
 • Kleine UI verbeteringen en fixes.
 • Een 'Ververs' knop is toegevoegd op elk scherm om snel data opnieuw in te laden. Er wordt nog gewerkt aan een 'auto-ververs' zodat veranderingen direct ingeladen worden.
 • Deze week is de bestandsserver verplaatst naar onze eigen hosting voor betere uptime.
1.7.3 - Strippenkaarten en tijdregistratie portal
new
Op de achtergrond werken we nog aan een paar grote functies, zoals SLA monitoring, ticket checklists en ticket sjablonen. Maar ondertussen hebben we al wat handige dingen voor jullie!
E-mail domeinen instelbaar
Bij bedrijven kun je nu domeinen ingeven waar vanaf gemaild mag worden. Hier worden dan automatisch contactpersonen voor aangemaakt en gekoppeld aan het bedrijf.
CleanShot 2021-07-19 at 11
Strippenkaarten in portal
Het is nu mogelijk om klanten strippenkaarten te laten opwaarderen vanuit de portal zelf. Als je klant kiest voor Opwaarderen, wordt er direct een factuur aangemaakt die doorgezet wordt naar je facturatiepakket.
CleanShot 2021-07-19 at 11
Dit is dan direct zichtbaar bij het contract en de uren zijn opgehoogd.
CleanShot 2021-07-19 at 11
Tijdregistratie zichtbaar maken in portal
Indien je een contactpersoon de rol "Tijdregistraties" geeft, kan diegene de tijdregistratie zien van haar tickets.
Per activiteit is aan te geven of deze zichtbaar mag zijn. Voor interne uren of niet-facturabel kun je er dus voor kiezen om deze nooit aan de klant te tonen.
CleanShot 2021-07-19 at 11
Activiteiten van factuur verbergen
Sommige activiteiten hoef je niet te factureren, en wil je ook niet op de factuur laten verschijnen tegen 0-tarief. In dat geval kun je dit nu instellen onder Instellingen > Lijsten > Activiteiten.
CleanShot 2021-07-19 at 11
HostFact integratie klantenportaal
Met een plugin is het nu mogelijk om de portal in HostFact in te laden als iframe. De gebruiker hoeft niet dubbel in te loggen, want de tickets worden op basis van de debiteur ingeladen.
CleanShot 2021-07-19 at 12
Zie https://github.com/innovaat/hostfact-inserve voor de plugin en installatie instructies.
Inloggen als klant in portal
Het is nu mogelijk om met 1 druk op de knop in te loggen in het portal als de contactpersoon. Dit is handig om even na te kijken of de rechten goed staan, of bij een melding van de klant dat er iets niet goed staat.
CleanShot 2021-07-19 at 12
e-Boekhouden integratie
Voor het boekhoudpakket e-Boekhouden is nu een naadloze integratie toegevoegd.
image
1.7.2 - Kleine verbeteringen
new
Deze update een aantal kleine, maar handige verbeteringen:
Footer aanpasbaar van e-mails
Soms wil je bij alle communicatie naar de klant verwijzen naar je voorwaarden, of bepaalde contactgegevens doorgeven. Dat is nu mogelijk in de instellingen.
CleanShot 2021-05-29 at 00
Bij aanmaken ticket direct bericht sturen
Soms wil je bij het aanmaken van een ticket, direct een bericht kunnen sturen naar de klant. Dat is nu mogelijk met één klik.
CleanShot 2021-05-29 at 00
E-mail doorsturen vanuit andere mailbox mogelijk
Klanten blijven soms verzoeken sturen naar de persoonlijke mailboxen van medewerkers. Of soms komt een e-mail in de info@ inbox, maar moet toch een ticket worden. In dat geval kan de e-mail doorgestuurd worden naar het support@ adres en zullen de originele contactpersoon en bedrijf geselecteerd worden.
CleanShot 2021-05-29 at 00
Tekst van portal uitnodiging aanpasbaar
Om wat meer instructies te kunnen geven aan je klant, kan nu de tekst aangepast worden.
CleanShot 2021-05-29 at 00
Tweede kleur in portal en e-mails aanpasbaar
Om de e-mails en portal nog meer op de huisstijl te laten aansluiten is nu ook de tweede kleur van de balken en knoppen aanpasbaar.
CleanShot 2021-05-29 at 00
Portal inlog
CleanShot 2021-05-29 at 00
E-mail notificatie
CleanShot 2021-05-29 at 00
Behandelaars kunnen deactiveren
Soms wil je dat een voormalige werknemers of stagiairs niet meer in alle keuzelijstjes blijft voorkomen, maar wil je wel de geschiedenis houden. In dat geval kun je een behandelaar nu deactiveren:
CleanShot 2021-05-29 at 00
Load More