Meldingen automatisch koppelen aan asset en bedrijf.